Uncategorized

MC3 OPEN HOUSE

Posted on
open house ad1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 090-575-0575 อีเมล์. mindcoach.register@gmail.com Facebook Page : mindcoachfoundation

Uncategorized

Mind Talk

Posted on

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 090-575-0575 อีเมล์. mindcoach.register@gmail.com Facebook Page : mindcoachfoundation

new update

Mind Coach สร้างพลังใจ เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

Posted on

Mind Coach สร้างพลังใจ เพื่อคนไทย ทั้งแผ่นดิน กว่า 7 ปี ที่ศาสตร์การโค้ชบนพื้นฐานสติ (Mindful Coaching) ได้ถูกนำมาฝึกฝน ถ่ายทอดและช่วยเหลือผู้คนมากมาย ตามแนวทาง“ พุทโธโลจี ” มาใช้ร่วมกันการฟัง ถาม และการสะท้อน เพื่อให้ผู้รับการโค้ชเกิดการตระหนักรู้จากภายใน (Inside Out) สร้างเป้าหมายสมดุล (Balanced Goal) บนพื้นฐานทางสายกลาง (Middle Way) วันนี้มูลนิธิจิตตาภิวัฒน์ (Mind Coach Foundation) จะนำศาสตร์การโค้ชบนพื้นฐานสติออกมาเพื่อช่วยหลือสังคมโดยไม่คิดมูลค่า ผ่านการโค้ชโดยทีมโค้ชจิตโพธิสัตว์กว่า 25 ท่าน “ขอให้เธอเบิกบาน กับการรับใช้เพื่อนมนุษย์” พระเมธีวชิโรดม (ท่านว.วชิรเมธี) ประธานมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย ‘เราเป็นผู้กำหนดชะตากรรม เราเป็นนายเหนือชีวิตของเรา เราเป็นกัปตันแห่งเรือชีวิตของเรา’ หมายความว่า ไม่มีใครมากำหนดชีวิตหรือกล่าวหาเรา ถ้าเราไม่ยอมรับเสียอย่าง เราก็ไม่แย่ตามคนอื่นตัดสิน ถ้าโควิด-19 มันตัดสินเราว่า เธอต้องอยู่บ้าน เธอต้องไม่มีงานไม่มีเงิน ถ้าเรายอมจำนน เราก็เสร็จมันสิ เราต้องมองว่าโรคระบาดนี้มันมาท้าทายเราให้รู้จักลุกขึ้นมาสู้ชีวิต […]

Uncategorized

Activities #001

Posted on

wanida phondej @wanida Facebook Twitter Instagram Linkedin เพราะด้วยการฟังอย่างลึกซึ้งนี้เท่านั้น จึงจะ “ได้ยิน” เสียงแห่ง “ความเป็นจริง” และจึงจะนำไปสู่การก้าวออกจากหลุมดำแห่งวิกฤติทุกสถานการณ์ได้จริง ๆ     ว.วชิรเมธี Mindcoach @ Cherntawan Meditation Center in Chiangrai ความสำคัญของสติกับทักษะการโค้ช (Mindfulness is the KEY) สร้างความสัมพันธ์ด้วยสติ Mindful Connection ในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างโค้ชกับผู้รับการโค้ช สติช่วยให้โค้ชสร้างความศรัทธา ความไว้วางใจ และความคุ้นเคยกับผู้รับการโค้ชได้โดยปราศจากอคติ  การสร้างความสัมพันธ์ด้วยสตินำไปสู่การเป็นกัลยาณมิตรของผู้รับการโค้ช ไม่ใช่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญกับผู้อ่อนประสบการณ์ เมื่ออยู่ในสถานะของกัลยาณมิตร ผู้รับการโค้ชจะรู้สึกสบายใจที่จะกล้าทำการตัดสินใจและหาทางออกที่ดีด้วยตัวเอง ก็จะช่วยให้การโค้ชดำเนินไปสู่เป้าหมายได้โดยง่าย ถ้าโค้ชใช้วิธีกดดันหรือบังคับผู้รับการโค้ช โค้ชจะรู้สึกหมดพลังหลังจบการโค้ช  โค้ชต้องใช้สติและถามตัวเองว่ามีความเชื่อมั่นในตัวผู้รับการโค้ชมากน้อยแค่ไหน  ถ้าโค้ชมีความเชื่อมั่นในตัวผู้รับการโค้ชว่าเขามีความปรารถนา  (Passion) หรือมีศักยภาพแล้ว (Potential)  เมื่อนั้นผู้รับการโค้ชจะเกิดปัญญาและความตระหนักรู้ จนสามารถค้นพบทางออกของเขาได้เอง  เมื่อโค้ชเชื่อในตัวผู้รับการโค้ช โค้ชก็จะไม่สั่ง ไม่กำหนด แต่คอยสนับสนุนให้เขาค้นหาแนวทางด้วยตนเอง แต่ถ้าโค้ชคิดว่าเป็นความรับผิดชอบของโค้ชที่ต้องทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเลิศ […]