new update

Mind Coach สร้างพลังใจ เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

Posted on

Mind Coach สร้างพลังใจ เพื่อคนไทย ทั้งแผ่นดิน กว่า 7 ปี ที่ศาสตร์การโค้ชบนพื้นฐานสติ (Mindful Coaching) ได้ถูกนำมาฝึกฝน ถ่ายทอดและช่วยเหลือผู้คนมากมาย ตามแนวทาง“ พุทโธโลจี ” มาใช้ร่วมกันการฟัง ถาม และการสะท้อน เพื่อให้ผู้รับการโค้ชเกิดการตระหนักรู้จากภายใน (Inside Out) สร้างเป้าหมายสมดุล (Balanced Goal) บนพื้นฐานทางสายกลาง (Middle Way) วันนี้มูลนิธิจิตตาภิวัฒน์ (Mind Coach Foundation) จะนำศาสตร์การโค้ชบนพื้นฐานสติออกมาเพื่อช่วยหลือสังคมโดยไม่คิดมูลค่า ผ่านการโค้ชโดยทีมโค้ชจิตโพธิสัตว์กว่า 25 ท่าน “ขอให้เธอเบิกบาน กับการรับใช้เพื่อนมนุษย์” พระเมธีวชิโรดม (ท่านว.วชิรเมธี) ประธานมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย ‘เราเป็นผู้กำหนดชะตากรรม เราเป็นนายเหนือชีวิตของเรา เราเป็นกัปตันแห่งเรือชีวิตของเรา’ หมายความว่า ไม่มีใครมากำหนดชีวิตหรือกล่าวหาเรา ถ้าเราไม่ยอมรับเสียอย่าง เราก็ไม่แย่ตามคนอื่นตัดสิน ถ้าโควิด-19 มันตัดสินเราว่า เธอต้องอยู่บ้าน เธอต้องไม่มีงานไม่มีเงิน ถ้าเรายอมจำนน เราก็เสร็จมันสิ เราต้องมองว่าโรคระบาดนี้มันมาท้าทายเราให้รู้จักลุกขึ้นมาสู้ชีวิต […]