MindCoach

Activities

MC 3

กิจกรรมการเรียนการสอน

ทั้งหมด 9 ครั้ง 

MC3W2
ตารางเรียน1-02
volunteer MC
MC 1-2

กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมด 9 ครั้ง จัดการเรียนการสอนในเขตกรุงเทพมหานคร

Mc ขึ้นไร่
จิตโพธิสัตว์

กิจกรรมเพื่อการฝึก “จิตโพธิสัตว์” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ชาวมายด์โค้ชร่วมกันทำ เช่น 

  • โครงการ  องคุลีมาล  คืนคนดีสู่สังคม
  • โครงการ  พระพูดได้  โค้ชญาติ และ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
  • โครงการ  Mindful Teacher Program
  • และอื่นๆ อีกมากมาย
  • โครงการ  Parents As Coach
MC in-class study
ขึ้นไร่ฯ

ในช่วงสุดท้ายเป็นการฝึกการเจริญสติเพื่อการโค้ชอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน กับท่านว.วชิรเมธี ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย

กิจกรรมต่างๆ (Activities Updating)

MC3W2

ห้องเรียนมายด์โค้ช ครั้งที่ 2 (MC3W2#2563)

วันที่ 12 กันยายน 2563 ห้องเรียนมายด์โค้ช เรื่อง "มายด์โค้ชวิถี : Mind Coach Philosophy and Ways" โดย อาจารย์วชิรา บุตรวัยวุฒิ ณ The Westin Grande Sukhumvit Bangkok

MC3E1#2563

ห้องเรียนพิเศษมายด์โค้ช "จับประเด็น...เห็นมุมมอง" รุ่นที่ 1

ห้องเรียนพิเศษมายด์โค้ช "จับประเด็น...เห็นมุมมอง" รุ่นที่ 1 โดย อาจารย์กนธิชา หมื่นบุญมี วันที่ 7 กันยายน 2563 ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต วัชรพล กรุงเทพฯ

MC3W1

ห้องเรียนมายด์โค้ช ครั้งที่ 1 (MC3W1#2563)

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ห้องเรียนมายด์โค้ช เรื่อง "แก่นแท้แห่งมนุษย์ และการตั้งเป้าหมายทรงพลัง : The Mind’s Drivers and Energetic Goal Setting" โดย อาจารย์ชวัลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์ ณ Keeriboon Room โรงแรมโฟร์วิง กรุงเทพ

MC3W0

ห้องเรียนมายด์โค้ช Prep Course (MC3W0#2563)

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 คอร์สพื้นฐานหลักสูตร : รู้จักจิตและสติที่แท้จริง (Prep Course: Fundamentals of mindfulness practice) โดย พระมหาสันทัศน์ โสตถิวังโส และ พระครูใบฏีกาสันติ กิตติโสภโณ ณ ห้องประชุม วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต วัชรพล กรุงเทพฯ

MC3#Staff Camp

คอร์สพี่เลี้ยงมายด์โค้ช (MC3#2563)

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 ค่ายพี่เลี้ยงมายด์โค้ช MC03 กับ 3 วันในการเรียนรู้ในวิถีพี่เลี้ยง เพื่อเตรียมรับน้องรุ่น MC03 ในหลักสูตรมายด์โค้ช New Mind, New Normal : พัฒนาจิต..ชีวิตวิถีใหม่ ณ Rain Tree Residence, Khao Yai

SaveUbon2

#saveubon2

วันที่ 23 กันยายน 2562 ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม (ท่านว.วชิรเมธี) นำสายธารน้ำใจจากชาวไทยที่บริจาคผ่านท่านว.วชิรเมธี ไปมอบให้แก่ “คุณบิณฑ์ ~ เอกพันธุ์ บันลือฤทธิ์” พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจผู้ประสบภัยชาวอุบลราชธานี จึงขออนุโมทนาสาธุการทุกสายธารน้ำใจมา ณ โอกาสนี้ด้วย

Saveubon-01

#saveubon

วันที่ 20 กันยายน 2562 จิตอาสามายด์โค้ช ร่วมกับสุชาดาสิกขาลัย ร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี และเคลื่อนย้ายถุงยังชีพทั้งหมดในวันที่ 21 กันยายน 2562

volunteer MC

ธรรมะในเมือง 2/2562

วันที่ 15 กันยายน 2562 จิตอาสามายด์โค้ช ร่วมเป็น Staff เพื่อจัดงาน "ธรรมะในเมือง : เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ สวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร

agile

Agile Coaching fundamental

วันที่ 21 กันยายน 2562 มูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย (Mindcoach) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 'Agile Caoching Fundamental' โดย ศิษย์มายด์โค้ช อ.นพรัตน์ ศลิษฏ์อรรถกร, อ.วิไลลักษณ์ กุศกร และอ.ทินพล หวังเจริญสุข ณ ห้องกิ่งกัญญา โรงแรมโฟร์วิงส์

MIND COACH VALUES